S.C. Moldova S.A. Vaslui

In baza art.137 din Legea 31/1990R este o societate pe actiuni administrata in sistem unitar  si incadrata cf. Legii nr.341/2004 art.4 in microintreprindere.

Societatea a fost infiintata prin decizia nr.692/1990 a Prefecturii jud.Vaslui, in baza Legii nr.15 si Legii 31/1990.

Principalul Obiect De Activitate

Principalul obiect de activitate al S.C. Moldova S.A. este comertul cu amanuntul de produse alimentare si nealimentare, comertul cu ridicata si inchirierea de bunuri imobiliare proprii

Capitalul Social

Capitalul social subscris si varsat este de 529.295 lei. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative in numar de 5.292.950 la valoare de 0,1 lei/actiune.

Consiliul de Administratie

S.C. Moldova S.A. Vaslui este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 3 membri alesi de AGA pe o perioada de 4 ani.

Controlul gestiunii societatii este asigurat de 3 Cenzori numiti de Adunarea generala si au atributiile prevazute de legislatia romana in vigoare .

Presedintele consiliului de administratie indeplineste si functia de director general al societatii. Presedinte director general este domnul Stefanescu Constantin.